Bieżeństwo

SKN Regionalni zapraszają na panel dyskusyjny
"BIEŻEŃSTWO".

Spotkanie odbędzie się 22 marca 2016 r. o godzinie 17:00 na wydziale filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w s. 47.

Pragniemy rozmawiać z zaproszonymi gośćmi o bieżeństwie nie tylko jako o wydarzeniu historycznym, ale także o sposobach jego opisywania w literaturze, o roli odegranej w naszym regionie, o trwałości pamięci, a także powodach zainteresowania tematem po ponad stu latach od wydarzeń. 

Prelegentami panelu będą m.in.: Anna Szerszunowicz, Grażyna Charytoniuk-Michiej oraz Doroteusz Fionik.
Serdecznie zapraszamy!