Kąt


Kąt Regionalnych Zadumek to jeden z naszych najbardziej udanych projektów.
Transformacja fragmentu korytarza, znajdującego się na drugim piętrze budynku naszego Wydziału, przyniosła za sobą wiele pozytywnych zmian - nie tylko w wyglądzie obiektu, ale też w sposobie myślenia o uczelnianych murach. Kącik jest bowiem miejscem w którym mogą przebywać wszyscy - Studenci, Wykładowcy oraz inni pracownicy Wydziału. Jednocześnie jest to miejsce spotkań Regionalnych - uczyniliśmy więc z Kąta miejsce styku dwóch przestrzeni - publicznej i prywatnej. Do tego dołożyliśmy tajemniczą atmosferę biblioteki, wypełniając pobliski regał stosami książek. Jak w każdym miejscu, tak i w Kącie obowiązują pewne reguły, które ściśle określa regulamin, przedstawiony poniżej.