To już niedługo!! Zapraszamy! ;)

Studenckie Koło Naukowe Regionalni
wraz z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego

zapraszają na:

panel dyskusyjny

Topofobia, czyli o tym, jak migracja kształtowała bohaterów książek Edwarda Redlińskiego.


Spotkanie odbędzie się dnia 26 listopada 2015 roku o godzinie 15.00 w Czytelni Książek Książnicy Podlaskiej przy ulicy Kilińskiego 16.


Dyskusja dotyczyć będzie części twórczości Edwarda Redlińskiego związanej z różnymi rodzajami migracji. Punktem wyjścia tych rozważań będą więc Konopielka, Szczuropolacy i Awans. Pragniemy poruszyć problemy, które wiążą się z Podlasiem postrzeganym jako „region migracji”. Zależy nam, by do wspólnych rozważań włączyć pojęcia, takie jak topofilia, topofobia oraz kontrmit, które pojawiły się w pracy Małgorzaty Mikołajczak Choroba migrantów – literacka epikryza i patogeneza (na przykładzie narracji osadniczej i postosadniczej).